מה הם חגי תשרי

מה מיוחד בחגי תשרי

ליהדות ישנן שתי מערכות מועדים עיקריות בשנה, חגי תשרי הכוללים את: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה. המערכת השנייה: פסח ושבועות.

שתי המערכות הללו צמודים למעגל השנה החקלאי, חגי פסח הם באביב ותחילת הקיץ. זמן זה הוא זמן הקציר, איסוף התבואה. המערכת השנייה היא של חגי תשרי הם בסוף הקיץ והסתיו. זהו זמן איסוף הפירות, האסיף. זמן הבציר והמסיק.

חוץ מההיבט החקלאי המיוחד, יש עוד היבטים שונים לחגים.

אם כן מה עוד מיוחד בחגי תשרי? אנו נתמקד בענין הנפשי, הרוחני. חגי תשרי מקובצים בתחילת השנה העברית.

חגי תשרי הם חגים המכוונים את האדם למשמעות האמיתית של האדם. בעזרת המועדים הללו האדם מתכוונן ומכוון את עצמו למסע הנפשי והרוחני הניצב לפניו לאורך כל השנה.

בכל שאלה ולהזמנת ברכונים לראש השנה חייגו אלינו או שלחו וואטסאפ 055-925-5166 ונשמח לעמוד לשירותכם.

מה הם חגי תשרי

מה משותף לחגי תשרי

חגי תשרי מכוונים את האדם לשני מצבי נפש שונים המשלימים אחד את השני.

מצב הנפש הראשון הוא היראה. היהודי עורך חשבון נפש בחודש אלול. הוא ניצב לדין ביום הדין בראש השנה ומתחנן לסליחה וכפרה ביום הכיפורים. מועדים אלו הם בעלי רושם כביר מבחינה נפשית. התפילות, הסליחות, קול השופר וצום יום הכיפורים מעוררים בנפש יראה של האדם כלפי בוראו.

מצב הנפש השני הוא השמחה. חג הסוכות נקרא בפי רבותינו "זמן שמחתינו" – זהו חג משובב לב שמאגד בתוכו מצוות מיוחדות. האדם בונה סוכה ויושב בה עם בני ביתו ואורחיו שבעת ימים תחת כיפת השמיים.

הוא נוטל ארבעת המינים ומהלל את בוראו בשמחה. חג שמחת תורה המגיע לאחר שבעת ימי הסוכות הוא השיא של ימי הסוכות ובו ישנה שמחה יתרה.

בחג שמחת תורה רוקדים, שרים ושמחים על סיום לימוד התורה ועל ההתחלה החדשה.

חג הסוכות ושמחת תורה, יוצרים רושם גדול והם מהווים את שיא השמחה של כל השנה.

מתברר אם כן, שחגי תשרי בנויים ובונים את שני היסודות החשובים הללו – יראה ושמחה. חכמים כבר הורו לנו שיש לעבוד את הא-ל בשני מצבי הנפש הללו גם יחד "גילו ברעדה". שמחה שיש בה יראה, יראה שיש בה שמחה.

עוד עקרון חשוב עולה מהשילוב של חגי תשרי. עיקר גדול ביהדות הוא "בכל דרכיך דעיהו", זאת אומרת שעבודת הא-להים היא בכל מישורי החיים, ובכל מצב. עבודת הא-להים היא לא רק בתענית וצום ותפילה אלא גם באכילה שתייה ושמחה.

ראש השנה ויום הכיפורים מתמקדים במיעוט כוחות החיים של האדם, בפרט הגשמיים. בסוכות ובשמחת תורה מגבירים ומשתמשים בכל עוצמת החיים כדי לעבוד את הא-להים, באכילה ושתייה, שירה, ריקוד ושמחה.

אמנם, יש לשים לב שהיראה קודמת, ראש השנה ויום כיפור קודמים לסוכות ושמחת תורה. אחרי שהאדם ממעט את עצמו, נותן לחייו כובד ראש ורצינות הוא יכול גם לשמוח באמת. שמחה אמיתית, שצחה של מצוה.

מה הם חגי תשרי

נסיים בדברי אחד מגדולי ישראל שבכל הדורות הלא הוא הרמב"ם, שהביא לידי ביטוי את שני היסודות הללו:

"כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל, לא יימשך ביין ובשחוק ובקלות ראש ויאמר שכל שיוסיף בזה ירבה במצוה, שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש, אינה שמחה אלא הוללות וסכלות.

ולא נצטווינו על ההוללות והסכלות, אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכול, שנאמר "תחת, אשר לא עבדת את ה' אלוהיך, בשמחה, ובטוב לבב" (דברים כח,מז), הא למדת שהעבודה בשמחה. ואי אפשר לעבוד את ה'--לא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שכרות."

בכל שאלה ולהזמנת ברכונים לראש השנה חייגו אלינו או שלחו וואטסאפ 055-925-5166 ונשמח לעמוד לשירותכם.

השאירו תגובה למאמר
סינון
מיון
תצוגה