תפילת שמונה עשרה

תפילת שמונה עשרה היא עיקר התפילה של האדם היהודי. תפילה זו נעשית בלחש, האדם עומד מול בוראו ושופך את שיחו לפני ה'. את נוסח התפילה קבעו אנשי 'כנסת הגדולה'.לפני שאנשי כנסת הגדולה קבעו את נוסח התפילה, התפילה הייתה ללא נוסח קבוע, וכל אחד התפלל באופן אישי, במילים שלו. ולאחר שתיקנו את התפילה, התפילה עברה לנוסח מסודר ואחיד .

בתפילת שמונה עשרה יש בעצם תשע עשרה ברכות. את התפילה תקנו אנשי כנסת הגדולה, ובזמן שתקנו אותה היו בה שמונה עשרה ברכות , אך בזמן שהנצרות עלתה והטיפה לשנאת ישראל, תקנו חכמים ברכה נוספת ברכה על המינים והמלשינים, וכך בעצם התווספה תפילה נוספת מלבד השונה עשרה שהיו קיימות בה.

תפילת שמונה עשרה

תפילת שמונה עשרה מורכבת משלושה חלקים: שבח , בקשה והודאה

שבח

בחלקה הראשון של התפילה- השבח, יש שלוש ברכות. האדם בעצם משבח את בוראו, לפני שהוא מתחיל לבקש בקשות. יש פה עניין מוסרי הבא לידי ביטוי בסדר הברכות, לפני שבאים לבקש על עצמינו, אנו משבחים את בורא העולם. יש פה דרך ארץ ומוסר לאדם לפני שאתה בה לבקש תכיר קודם תודה.

בקשה

בחלקה השני של תפילת שמונה עשרה- יש 13 בקשות. יש בקשות על כלל עם ישראל, ויש בקשות פרטיות -אישיות.

הודאה

ובחלקה השלישי של התפילה יש שלוש ברכות כלליות . המרכזית שבהן היא ברכת ההודאה.

כדי להצליח להבין יותר לעומק את סגנונה של תפילת שמונה עשרה, נעבור על הברכות הקיימות בה

הברכה הראשונה היא ברכת אבות - "ברוך אתה ה', מגן אברהם" – ברכה זו מפרטת את השבח של ה'.

הברכה השניה היא ברכת גבורות - "ברוך אתה ה', מחיה המתים" – ברכת זו מפרטת את החסדים שה' עושה איתנו מוריד גשמים, מרפא חולים ועוד ,לאחר מכן יש את ברכת הקדושה, המזכירה את קדושתו של ה'.

מיד לאחר מכן מופיעות תפילות אישיות. תפילות אלה מנוסחות בלשון רבים, כי צרכים אלו הם בקשות לכלל עם ישראל. "חונן הדעת", "הרוצה בתשובה", "חנון המרבה לסלוח", "גואל ישראל", "רופא חולי עמו ישראל", "מברך השנים" – בקשה על הפרנסה.

בהמשך מבקשים על גאולת עמנו, תקע בשופר גדול לחירותנו", "השיבה שופטינו כבראשונה", "ולמלשינים אל תהי תקווה", "על הצדיקים ועל החסידים", "לירושלים עירך ברחמים תשוב", "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח". בברכות אלו מבקשים שעם ישראל יגאל מהצרות ויגיע למצב של גאולה .

הברכה השלוש עשרה מסכמת את החלק של התפילות האישיות: "שמע קולנו ה' אלוקינו, חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו". וכאן בעצם כל אדם יכול להוסיף במילים שלו בקשות אישיות שהוא מייחל ושואף אליהם.

שלוש הברכות האחרונות הן: ברכת העבודה שבה אנו מבקשים שה' יחזיר את עבודת המקדש , שבסופה אומרים: "ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים".

ברכת ההודאה, ברכה בה אנו מודים לה' על כל הטוב שהוא עושה עימנו- "מודים אנחנו לך ה' אלוקינו".

והברכה האחרונה היא ברכת השלום. "שים שלום טובה ברכה, עלינו ועל כל ישראל" אנחנו מבקשים שה' יתן לנו שלום במגלים שונים בחיינו ושנתברך ממנו.

תפילת שמונה עשרה היא תפילה מרכזית ועיקרית . היא נאמרת בכל אחת מהתפילות שמתפלל האדם היהיודי- שחרית מנחה וערבית, והיא כוללת את עיקרי היהדות.

לכל שאלה בנושא סידורים ומוצרים נוספים שלנו חייגו אלינו 055-925-5166, ונשמח לעמוד לשירותכם.

השאירו תגובה למאמר
סינון
מיון
תצוגה