הפרשת חלה לעילוי נשמת הנפטר

האם אפשר לעשות הפרשת חלה לעילוי נשמת נפטר?

בספר במדבר בפרשת שלח לך כתוב: "בבואכם אל הארץ.. והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה', ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה... מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה לדורותיכם."

התורה מצווה בקטע זה על הפרשת חלה.

מצוות הפרשה חלה היא אחת מתרי"ג מצוות של היהדות. מצוות הפרשת חלה היא מצווה המיוחדת לנשים (אם כי גם גברים חייבים בה).

כאמור, המצוה מהתורה היא להפריש, כלומר - להוציא מכל עיסה שנילושה מחמשת מיני דגן (חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל, שיפון) חלק שיינתן לכהן על מנת שיאכל אותו בטהרה.

הפרשת חלה היא הודאה על תבואת הארץ ועל הארץ הטובה. הפרשת החלה מוכיחה שאפילו בדברים הגשמיים ביותר, בתבואת הארץ, במאכלים הבסיסיים ביותר ישנה קדושה.

הוצאת החלה מתוך העיסה וההקדשה (מלשון קדושה) שלה, מבטאת את ההבנה, ההבחנה שיש בתבואת הארץ קדושה.

להזמנת תהילים לעילוי נשמת ובכל שאלה חייגו אלינו 055-925-5166, נשמח לעמוד לשירותכם.

הפרשת חלה לעילוי נשמת הנפטר

הקב"ה ברא את כל העולם, את השמיים ואת הארץ והוא רוצה שנבטא בקיום המצוות את הקשר של הכל אליו, אל מקור ההויה.

הפרשת חלה הינה מצווה מיוחדת ויש כיום הרבה שנוהגים לעשות אותה כאשר רוצים להקדיש מעשה טוב לזכות אדם כלשהו, כעילוי נשמה לנשמת הנפטר.

נסביר. אדם מורכב מגוף ונשמה, לאחר מות האדם הגוף נקבר וכלה באדמה. הנשמה היא נצחית והיא מתקיימת גם לאחר מות האדם. כל מעשים טובים, מצוות, תפילה ולימוד תורה שאדם עושה בימי חייו נזקפים לנשמתו לאחר מותו.

חז"ל לימדונו שגם לאחר מותו של אדם אפשר לזקוף לזכותו של אדם מעשים טובים ומצוות הנעשים על ידי אחרים שעושים אותם כדי לזכות את נשמת הנפטר. ענין זה מכונה "עילוי נשמות".

הקשר בין הנפטר לבין החיים ממשיך גם לאחר פטירת האדם. הנפטר משפיע על החיים, במה שעשה לאחרים, נתן, חינך, ומכוחו אנשים עדיין פועלים בעולם.

החיים שפועלים מכוחו ובהשראתו משפיעים גם הם על הנפטר, על נשמתו, לכן כל מצוה שאדם עושה מכח ההשראה או החינוך וההשפעה שנתן לו הנפטר, הזכות של המצוה נזקפת לנשמת הנפטר ויש לה עילוי.

האדם כמו החלה מורכב מגוף ונשמה יש בו חלק עליון ויש קשר סמלי ויפה בין מצוות הפרשת חלה המוכיחה כי בכל דבר יש קדושה לבין האדם שיש בו נשמה מן העליונים.

חז"ל כבר הקבילו בין החלה לבן האדם, כאשר הסבירו למה נתנה מצוות חלה דוקא לנשים (בראשית רבה יז, יח): "ומפני מה ניתן לה מצות חלה? על ידי שקלקלה את אדם הראשון, שהיה גמר חלתו של עולם, לפיכך ניתן לה מצות חלה."

כלומר חוה האשה הראשונה קלקלה את האדם שדומה לחלה וגרמה לו חטא ואבדן ולכן היא מתקנת את החטא במצווה של הפרשת חלה.

הפרשת חלה היא תיקון, היא עילוי ויפה שתזקף לטובת אנשים שאנו רוצים לכבדם, ולעשות עמם נחת רוח וטובה גם בעולם הנשמות.

להזמנת תהילים לעילוי נשמת ובכל שאלה חייגו אלינו 055-925-5166, נשמח לעמוד לשירותכם.

 

השאירו תגובה למאמר
סינון
מיון
תצוגה